توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی مدیریت فرآیند در 58 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

سيستم: (SYSTEM)    
نگرش سيستمي
نگرش زنجيري
فرآيند
تعريف نگرش فرايندي
مزاياي نگرش فرايندي
موارد مهم در نگرش فرايندي سيستم مديريت كيفيت 
جايگاه نگرش فرايندي 
تعريف استاندارد  ISO 9000:2000
مفاهيم و واژگان
نگرش انجام فرآيندها در واحدهاي سازمان
تصوير فرآيند
شبكه فرآيندها
انواع فرايندها
فرايندهاي هسته اي
فرايندهاي اصلي
فرايندهاي پشتيباني
فرايندهاي مديريتي
کار گروهي 
پرسش ها
مديريت فرايند
اندازه گيري کيفيت
مديريت هزينه کيفيت فرايند
هفت ابزار كنترل فرآيند آماري
برگه ثبت داده ها
هيستو گرام
نمودار علت ومعلول
نمودار پارتو
نمودار تمركز نقصها
نمودار پراكندگي
نمودار كنترل
شش عنصر ساختار سازماني
تخصص کاري Work specialization
بخش بندي Departmentalization
زنجيره فرماندهي Chain of command
دامنه کنترل Span of control
مرکزيت Centralization and decentralization

 

بخشی از متن

1- مجموعه‌ فعالیتهایی است كه داده‌ها ( ورودیها ) را به ستانده‌ها ( خروجیها ) تبدیل می‌كند .

2- یك فعالیـت كه با  استفاده از منابـع و بصـورت هدایت شده در جهت كسب توانایی برای تبدیل داده ها به  ستانده‌ها عمل می‌كند را می‌توان به عنوان یك فرایند در نظر گرفت .

رویكرد و زاویه‌ای كه آدمی از روزنه و یا از طریق آن ، به تحلیل پدیده‌های پیرامون خود پرداخته و ارتباطاتبین خود و آنها را تعیین و برقرار می‌سازد . توجه به پدیده‌های اطراف و پیرامون آنها در قالب شناسایی مجموعه فعالیتهایی كه داده‌ها را به ستانده‌ها تبدیل می‌نماید .  استفاده از مجموعه‌ای از فرایندهای موجود در یك سازمان ، همراه با شناسایی و تعیین تعاملات این فرایندها و مدیریت آنها را می‌توان به عنوان « نگرش فرایندی » مطرح كرد.