توضیحات کامل :

طراحی دانشکده معماری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول) در 29 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

طراحي دانشکده معماري

فصل اول

شناخت موضوع ماهيت معماري

نگاهي به تاريخچه آموزش معماري در ايران

آموزش سنتي معماري در ايران

آموزش آکادميک معماري در ايران

ارکان آموزش هنر و معماري با تأکيد بر عنصر محيط و دانشجو

روش آموزش معماري

نقش واهمییت محیط

روانشناسي محيطي و نقش آن در طرح

فصل دوم

مباني نظري مباني نظري طرح

فصل سوم 

بررسي و تحليل بستر و محيط پروژه

مطالعات جفرافيايي

شهرستان دزفول

اقليمي

مناطق اقليمي ايران

ويژگي هاي معماري بومي مناطق گرم وخشک

جريان‌هاي هوايي

فصل پنجم

برنامه ريزي آموزشي و فيزيکي دانشکده معماري

برنامه ريزي آموزشي

برنامه فيزيکي  

آموزش نظري

محاسبة تعداد كلاس

آموزش عملي: (آتليه ها)

محاسبة تعداد آتليه ها

محاسبة اساتيد مورد نياز دانشكده

مركز اسناد و تحقيقات

گالري و نمايشگاه

عكاسي

نكاتي در مورد طراحي سالن چند منظوره

برآورد تعداد اعضاي کادر اداري

مديريت گروه

عرصه اداري

حوزه رياست