توضیحات کامل :

تحقیق جمهوری کاباردینو- بالکاریا در 14 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

معرفی

جمعیت کاباردینو-بالکاریا

شاخص آب و هوا

وجود نیروی کار بالقوه

درآمد نقدی در جمهوری کاباردینو-بالکاریا

شاخص های اقتصادی

زیرساخت های بازار

تولید ناخالص منطقه ای

منبع مواد خام

شاخص های تجاری

شاخص های سرمایه گذاری